חפש
 333 222 111

תמונה ראשונה משמאל - מצב כף רגל עם תמיכה של מדרס. כף הרגל ללא לחץ על המפרקים בזמן תנועה.

תמונה אמצעית - מצב כף רגל המתאר קשת גבוהה (אולפוס) הסימנים האדומים מראים את נקודות הלחץ של כף הרגל ללא מדרסים.

תמונה ימנית - מצב כף רגל שטוחה (פלטפוס) הסימנים האדומים מראים את נקודות הלחץ של כף הרגל ללא מדרסים.